Policys vid användning av applikationen

Valvet applikationen använder enhetens GPS platsåtkomst för att avgöra om du som medlem är på plats i Valvet. Begäran om platsåtkomst kan även ske vid avstängd app, i det fallet medlemmen har gett platsåtkomst i bakgrunden.

Applikationen samlar information om namn, mailadress, och avatar som är kopplad till det kontot användaren loggar in med, i syftet att Valvet samt Valvets medlemmar ska kunna ta del av dessa informationen. Informationen går även att redigera i Min Profil sidan.

Applikationen kräver tillgång till telefonens kamera endast i syftet att användaren, om önskar, ska kunna byta sin profilbild.