Valvets Investerarråd

Intresserad av att investera i Valvets investerrarråd?

Har du investerat i bolag tidigare eller är intresserad av att börja? Brinner du dessutom för att utveckla det lokala näringslivet? Då kan Valvets investerarråd vara något för dig!

Valvets investerarråd är ett samarbete mellan Valvet, Sörmlandsfonden och fristående affärsänglar. Valvet och Sörmlandsfonden står för inflöde av bolag, processen och platsen medan affärsänglarna primärt agerar som investerare och bollplank.

Syftet med investerarrådet är att bidra till en framgångsrik utveckling för Eskilstunas och Strängnäs företag. Bakgrunden till initiativet är den pågående krisen kopplat till covid-19, som skapat stora utmaningar för många företag.

Investerarna i Valvets investerarråd är fristående affärsänglar som verkar lokalt i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Många av dem har tidigare startat och varit aktiva i egna bolag, och de flesta är fortfarande aktiva. Det innebär att investerarna tillsammans bär på värdefull kunskap och erfarenhet samt ett stort nätverk som kan gynna fler lokala bolag.

Om du är intresserad av mer information, kontakta Thomas Karlsson
thomas.karlsson@sormlandsfonden.se

Valvets Investerarråd

Valvets investerarråd är ett samarbete mellan Valvet, Sörmlandsfonden och fristående affärsänglar. Valvet och Sörmlandsfonden står för inflöde av bolag, processen och platsen medan affärsänglarna primärt agerar som investerare och bollplank.

Syftet med investerarrådet är att bidra till en framgångsrik utveckling för Eskilstunas och Strängnäs företag. Bakgrunden till initiativet är den pågående krisen kopplat till covid-19, som skapat stora utmaningar för många företag.

Investerarna i Valvets investerarråd är fristående affärsänglar som verkar lokalt i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Många av dem har tidigare startat och varit aktiva i egna bolag, och de flesta är fortfarande aktiva. Det innebär att investerarna tillsammans bär på värdefull kunskap och erfarenhet samt ett stort nätverk som kan gynna fler lokala bolag.

Hur fungerar det?

Valvets investerarråd samlas när det finns ett behov/case från en lokal företagare som kontaktat rådet. Om kriterierna matchar bjuds företagaren in till att presentera för rådet. Träffarna hålls i Valvet, men det går också bra att vara med på distans under pågående epidemi.

Med sig från träffen med rådet får företagaren med sig råd, tips och eventuella kontakter som är nyttiga för att klara sig bättre genom krisen. Det finns även möjlighet, om intresse från båda sidor finns, att därifrån föra vidare dialog om att få investering samt att ta in ny kompetens i bolaget i form av exempelvis delägare.

Vem kan kontakta Valvets investerarråd?

Du som driver ett företag där verksamheten påverkats negativt av covid-19 kan kontakta Valvets investerarråd. Det är fördelaktigt om ditt företag har funnits i minst ett år, så att du kan visa på historisk utveckling. Ditt företag ska vara registrerat eller ha verksamhet i Eskilstuna eller Strängnäs kommuner. Det ska dessutom finnas ett intresse av att ta in nya delägare som investerar i bolaget.